Road 700c x 23-25mm (32mm Valve + 28mm Extender) Inner Tube